10. Alice Casier : februari 1918 – juli 1918

In de nota’s van Maurice Casier lezen we dat de familie van Alice verhuisd is naar het centrum van Wondelegem nl. naar de Schoolstraat, de huidige Sint-Sebastiaansstraat, in Wondelgem. 

In het dagboek staat letterlijk “In het begin van 1918 kwam ook nonkel Theophiel bij zijn gezin. Tante Ermenie en nonkel Theophiel gingen met hun kinderen in een huis in het centrum van Wondelgem wonen. We bleven met 2 gezinnen op het kasteel wonen.”

Maurice heeft het verder over hun zoektocht naar eten, het feit dat de mannen gingen werken maar dat ze altijd ongezien moesten zijn voor de Duitsers, ..Hij vertelt evenwel niets over het drama dat zich voordoet bij Tante Stephanie. 

Via de stamboomgegevens van Edmond Crombez weten we Ida Casier, op 1 mei 1918 overlijdt te Wondelgem. Ida is 5 jaar.

foto redstarlinezoeker (Watou kunstenfestival 2017

Met veel omwegen hebben we de overlijdensakte kunnen bekomen. 

Wat komen we te weten over dit triestig gebeuren via de akte?

Ida Casier – 1918

Het jaar negentien honderd achttien, den tweeden mei om half elf ure voormiddag voor ons Joannes Lummerzheim, schepen, dienstdoende burgemeester ambtenaar van den burgerlijke stand van Wondelgem zijn verschenen : 

Odiel Casier, oud achttien jaren, arbeider, broeder der overledenen, en Louise Bogaert, oud zeven en veertig jaren, huishoudster, beiden wonende te Wondelgem, dewelke ons hebben verklaard dat gisteren om elf uren voormiddag alhier in de woning haren moeder, Meirestraat 34 is overleden Ida Justine Casier, geboren te Handzame den vijf en twintigsten september negentien honderd dertien wonende te Wondelgem, dochter van Cerile overleden te Handzame en van Stephanie Marie Dewilde, huishoudster wonende te Wondelgem ,vroeger te Handzame. Waarvan akte dadelijk opgesteld in het bijzijn der verschijners, na gedane voorlezing, door ons en de verschijners genaamtekend.

(handtekening van Odiel Casier, Louise Bogaert en Joannes Lummerzheim)

Odiel, broer van Ida kan schrijven en werkt als arbeider. Is hij opgeëist door de Duitsers of is hij kunnen ontsnappen en werkt hij in een fabriek in Gent of omgeving?

De tweede getuige is Louise Bogaert, een huishoudster uit Wondelgemvan 47 jaar.
Meirestraat 34 is het adres van de moeder en dat is niet het adres van het kasteel Lummerzheim of toch? Heeft Stephanie in loop van 1918 het kasteel verlaten? Is weinig waarschijnlijk omdat ze in de nota’s van Maurice werd vermeld als wonende in het kasteel…

Anderzijds is de Meirestraat de oude benaming voor de Zeeschipstraat en dat is dan weer de straat waar het kasteel gelegen was…. 

Popp Meirestraatje in Wondelgem

Hoogstwaarschijnlijk is de kleine Ida overleden ten gevolge van de Spaanse griep. Veel jonge mensen zijn tijdens en na de Grote Oorlog overleden aan de griep. 

overlijdens 1918 bijgehouden door de pastoor van Wondelgem (bron : Rijksarchief)

Tot op vandaag heb ik niet kunnen achterhalen wie Mevr. Louise Bogaert is. 

Zou deze Louise familie zijn of ook een vluchtelinge of de man van de hoevenier van het kasteel? 

vervolg