14. Alice Casier : nog even terug naar Wondelgem….

Bij de stukken die bewaard gebleven zijn bij de familie van mijn meter Alice bevinden zich vier kaarten geschreven aan Theophiel Casier (overgrootvader). Ik laat jullie meelezen. Ik pas hier en daar een woord aan om het leesbaar te houden. 
De kinderen hadden er blijkbaar vrienden gemaakt. 

De eerste kaart is gericht aan Julia Casier, een jongere zus van mijn meter Alice en geschreven door haar klasvriendin Laura (van)Nieuwkerke. 

 

Lieve vriendin, ik laat weten dat wij in volle gezondheid zijn en wij verhopen van u hetzelfde. Wij moeten nog altijd in den kring naar school gaan. De metsers breken den vloer uit en leggen een nieuwen. De groeten aan gans de familie. Laura Nieuwkerke.
deze kaart is verstuurd naar Theophiel Casier, Kruisstraat 33 te Handzame.

Laura en Julia  zijn beide van het geboortejaar 1909. Ze hebben waarschijnlijk samen school gelopen toen Julia in Wondelgem verbleef. 

+++

De tweede kaart is voor Andre Casier, een jongere broer van mijn meter Alice.

Op de voorzijde staat Wondelgem, Weegschestraat en onderaan lezen we in een mooi handschrift :  “zij is juist op mijne verjaardag verzonden”.


Den 5 februari 1919.

Zeer lieve vriend Andre

Met deze kom ik u laten weten dat ik al lange hoop u eens te zien en verhoop van u hetzelfde. Dat het nog altijd goed is op Wondelgem en ik vraag of dat alles nu nog …(onleesbaar). De groeten aan … Daarmee sluit ik mijn kaart met de hand maar niet met de gedachten. Ik blijf nog altijd uw toegenegen vriend. Jules Van Branteghem 
Links staat het adres van de afzender : Leon Van Branteghem, Schoolstraat 32, Wondelgem

Rechts staat het adres van de bestemmeling : Theophiel Casier, herbergier (Amersveld) Handzame
Andre Casier is geboren in 1904. Via de tekst op de voorzijde van de brief vinden we Jules Van Branteghem terug. Hij ligt begraven op de Westerbegraafplaats en is overleden op 29 maart 1977 en geboren op 5 februari. 1907. 

Misschien had Jules wel gehoopt op een kaart van zijn vriend Andre voor zijn verjaardag … 

Door de datering van de kaart weten we zeker dat  meter Alice met haar familie in januari 1919 zijn vertrokken uit Wondelgem.

+++

De derde kaart is ook voor Andre Casier verzonden van zijn neef Leon Dewilde (°1907) en zijn vriend Karel Vannieuwkerke (°1907 – + Wondelgem 1947, begraven in Wondelgem).

 

tot 14 dagen
Lieve kozijn Andre
Ik heb uw kaart ontvangen en wij komen dinsdag en 8 dagen naar Handzame. Wij zullen zondag ten 2 op de villa staan, ik en Karel Vannieuwkerke.
Wij zijn nieuwsgierig naar hoeveel vogels dat gij al gepakt hebt met de raap van Wondelgem. Het is de kaart van Lummersheim dat we gekocht hebben .
Nu tot later.
Een kaart van Leon voor Andre. 
Hopelijk hebben ze elkaar gevonden in Handzame. Er staat nergens een datum op de kaart vermeld. De jongens die komen zijn beide geboren in 1907. Stel dat de afspraak in 1919 was, dan gaat het om twee jongens van 12 die van Wondelgem naar Handzame reizen…
Blijkbaar hebben ze in Wondelgem vogels gevangen met een raap (net) en heeft Andre deze meegenomen naar Handzame. 
Leon Dewilde woont nog in Wondelgem. Hij is de jongere broer van Augusta en Zulma die kaart 4 hebben geschreven. 
Van de familie Eduardus Dewilde en Juliana Vandermeersch weten we dat ze gevlucht zijn naar Wondelgem en in een huis aan het station verbleven. De oudste zoon Remi heeft als schoenmaker moeten werken voor de Duitsers in Handzame en is later kunnen vluchten.

Leon staat uiterst links, Augusta en Zulma staan links en rechts van Remi Dewilde op de tweede rij

+++

De vierde kaart is van Augusta (° 1895) en Zulma (° 1897) Dewilde, twee nichten van Germaine (° 1897), mijn meter Alice (° 1898) en Zoë (° 1900) Casier.

 

Ik moet je laten weten dat die twee bloemscheuten al beginnen te groeien en als ze bloeien zullen wij misschien ze te samen kunnen bekijken in volle vreugde. In de hoop van u en Remi nog eens te zien.. een langen brief te zullen ontvangen, groeten wij u allen
Augusta en Zulma.

vervolg