Laleman Cyrille

 Dat veel jonge mannen uit West-Vlaanderen naar de Nieuwe Wereld gingen omdat ze iemand kenden kan je lezen in dit kettingverhaal.

Cyriel-Laleman-Policemand-Moline-252C-IL-25281-2529

Laleman Cyrille is 22 jaar als hij vanuit Zarren vertrekt naar Moline (Ill). Hij is landbouwer en gaat naar Pauwels Camille. Hij reist met de SS Finland van de Red Star Line van 19 maart 1904.(14402 : Emigranten naar Amerika Vlaamse vereniging voor familiekunde afdeling Antwerpen vzw)
+++
Pauwels Camille is 27 jaar afkomstig van Diksmuide en landbouwer. Hij begeeft zich naar Moline (Ill) bij zijn schoonbroer, Hendryckx Jules.  Deze werkt in een gieterij. Hij spreekt Vlaams.

De reis doet Camille met de SS Switzerland van de Red Star Line naar Philadelphia. Op 6 mei 1903 vertrekt hij vanuit Antwerpen.
+++

Hendryckx Jules  is 27 jaar als hij naar Amerika gaat. Hij komt van Diksmuide en was daar brouwer. Hij is vergezelt van De Waele Alois.  Ze gaan naar Moline (Ill).

De Waele Aloïs is 27 jaar en afkomstig van Essen. Hij is landbouwer en gaat naar Moline (Ill) bij zijn broer De Waele Rene. Met Aloïs gaat zijn vrouw Verstraete Flavie mee. Ze is 21 jaar.

Ook Hendryckx Emile van 33 jaar, afkomstig van Essen en landbouwer vergezelt De Waele Aloïs. Ook zijn eindbestemming is Moline, Ill.

Jules, Aloïs, Flavie en Emile varen met de SS Southwark  van de Red Star Line naar New York. Ze vertrekken op 26 april 1902 vanuit Antwerpen.

ss-2Bsouthwark

Dit is een mooi voorbeeld van kettingimmigratie.

Cyrille gaat naar zijn vriend Camille, Camille naar zijn schoonbroer Jules, Jules gaat met zijn broer Emile, zijn vriend Aloïs en zijn vrouw naar de broer van Aloïs. En zo kunnen we nog een tijdje verder zoeken in het verleden.
Deze gegevens vonden we via de Venesoen rapporten. Deze rapporten werden opgemaakt door Eugène Venesoen.  Hij was hoofd-commissaris van de federale emigratiedienst in Antwerpen. (1982 -1920). Vanaf 1896 hield hij uitvoerige lijsten bij van de Belgische emigranten die in derde klasse reisden naar Noord- en Zuid-Amerika. In deze nota’s vinden we naam, voornaam, leeftijd, plaats van herkomst van de landverhuizer, zijn/haar beroep, plaats van bestemming, talen die de persoon sprak, de som geld die hij/zij mee had, medereizigers.

Deze Venesoenrapporten kun je niet digitaal raadplegen maar wel via Begium. rootsweb opvragen.
Uit deze gegevens leren we dat het voornl. jonge mannen zijn die vertrekken.  Ze zijn afkomstig van Diksmuide en omgeving. Ze kenden elkaar in België gezien ze familie en/of vrienden zijn.  Met uitzondering van één, zijn ze allen landbouwer. De eindbestemming is Moline in Ill.

Via de site van Ellis Island kunnen we nog een schakel verder vinden.

Dewaele Rene, 22 jaar afkomstig van Essen vertrekt met de SS Kensington van de Red Star Line op 18 april 1900.  Hij heeft als bestemming Moline op.  Een persoon waar hij naartoe gaat, staat niet vermeld.

Als we de andere namen die we vonden in de Venesoen rapporten vergelijken met de gegevens van Ellis Island dan zien we dat Aloïs Aloys geworden is, Flavie is Flowia, Hendryckx werd Hendrycka en Hendryck. Dit maakt het soms moeilijk om mensen terug te vinden in de archieven van de VS.  Bij het zoeken naar de vrouwen is er een bijkomende regel : de vrouwen krijgen bij aankomst onmiddellijk de naam van hun man.

Het verhaal van Cyrille Laleman en de familie die hem achterna reisden, zullen we in een later bericht uitwerken.

http---signatures.mylivesignature.com-54494-123-CBD1235E838058052ACC32E7EE0E5C76

© 2016, ANNdeMARIA.  All rights reserved.

 

Geef een antwoord