Zendelingen die vertrekken uit het Klein Seminarie van Roeselare

Cyril Pauwelyn en Marcellus Vandenbussche studeerden één jaar filosofie aan het Klein Seminarie in Roeselare,  respectievelijk in 1881 – 1882 en 1897 – 1898. Cyril was dus 18 jaar en Marcellus 15 jaar. 

Hun verdere studies deden ze in het Amerikaans College te Leuven. Vandaar vertrokken ze naar de VS : Cyril in het jaar 1885 en Marcellus in 1901.

Het Amerikaans College werd opgericht in 1857 door de bisschoppen Martin J. Spalding van Louisville en Pieter-Paul Lefevere van Detroit.

Terwille van deze twee zendelingen : Cyriel Pauwelyn en Marcellus Vandenbussche namen we contact met de archivaris van het Klein Seminarie Dhr. Johan Strobbe. In zijn boek over de geschiedenis van het Klein Seminarie vinden we een hoofdstuk over de “rekruten voor Amerika”. 

boek : Johan Strobbe

In het boek lees ik het volgende over de zendelingen:

In juni 1840 werden alle collegeleerlingen door hun surveillanten samengebracht om te luisteren naar een voordracht van Pieter-Paul Lefevere. Hij was een oud-leerling-missionaris (1820 -1825), die voor het eerst sinds zijn afreis naar de VS in 1828 weer in zijn geboortestad verbleef. .. Bij zijn bezoek aan het Klein Seminarie hoopte hij enkele jongens te kunnen begeesteren, want de Amerikaanse kerk had een groot gebrek aan priesters.”

Pieter-Paul Lefevere (°Roeselare, 29 april 1804 – 4 maart 1869) zou bisschop van Detroit worden.

Bisschop Pieter-Paul Lefevere

Andere grote Roeselaarse collegefiguren in Noord-Amerika waren 

Emmanuel Thienpont : Hij werd in 1833 tot priester gewijd in Kentucky

Priester Emmanuel Thienpont

Leo De Neckere : Hij was amper 17 jaar toen hij de oceaan overstak.  Hij werd later bisschop van New -Orleans

bisschop Leo De Neckere

Jan Foulon uit Heule,  Ivo Schacht uit Wingene en Karel Vandendriessche uit Moorslede reisden met Pieter-Paul Lefevere af naar de VS. Karel was de oudste van 3 broers die missionaris werden in Amerika en neven van Lefevere. Op 31 juli 1841 vertrokken ze vanuit Vlissingen voor een zeereis van 76 dagen. 

Ook Theofiel Buyse en Benedict Masselis zijn oud leerlingen van het Klein Seminarie die het Oude Land verlaten.  Verder lezen we ook de namen van Amandus Vandendriessche ( broer van Karel), Karel Deceuninick, Karel Depreiter, Hendrik Van Renterghem, Pieter Hennaert,….

De gevolgen van de wervingsactie van Monseigneur Lefevere was dat er enkele ouders dreigden hun zonen van school te halen. Met de keuze van het priesterschap hadden de meeste mensen geen probleem. Een martelaarschap in den vreemde zagen veel ouders als een kort en gevaarlijk avontuur….

De gedachtenis aan E.H. Pieter Paul Lefevere wordt in het Klein Seminarie bewaard door een tekst in een van de koorvensters in de kerk.

Met dank aan Johan Strobbe

 http---signatures.mylivesignature.com-54494-123-CBD1235E838058052ACC32E7EE0E5C76

© 2016, ANNdeMARIA.  All rights reserved.

Geef een antwoord